Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 8. april 2014
Mødested: Mødelokale 1 - Uldum

Dagsordenpunkter

50. Fornyet behandling af ansøgning om miljøgodkendelse af minkfarm på Skulsballevej 6, BarritKlik her for at folde ud og læse mere om Fornyet behandling af ansøgning om miljøgodkendelse af minkfarm på Skulsballevej 6, Barrit

51. Vandplan 2015-21 - Vandråd og IndsatsprogramKlik her for at folde ud og læse mere om Vandplan 2015-21 - Vandråd og Indsatsprogram

52. Ansøgning om etablering af en sø i et beskyttet engområde vest for Brandstubvej 10, 7130 JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning om etablering af en sø i et beskyttet engområde vest for Brandstubvej 10, 7130 Juelsminde

53. Opfyldning af beskyttet af mose med overskudsjord samt spuling og retablering af dræn på Højballevej 3, SnaptunKlik her for at folde ud og læse mere om Opfyldning af beskyttet af mose med overskudsjord samt spuling og retablering af dræn på Højballevej 3, Snaptun

54. Anlægsbevilling -Hydrologiprojekt Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær - forundersøgelserKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling -Hydrologiprojekt Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær - forundersøgelser

55. Flex City - FjernvarmevækstKlik her for at folde ud og læse mere om Flex City - Fjernvarmevækst

56. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 19 til spildevandsplanen - Kloakering af nyt boligområde ved ØlstedKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af tillæg nr. 19 til spildevandsplanen - Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted

57. Orientering om godkendelsesprocessen for godkendelse af fem havbrugKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om godkendelsesprocessen for godkendelse af fem havbrug

58. Orientering om omkrævning af administrationsgebyr, erhvervsaffald for 2014Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om omkrævning af administrationsgebyr, erhvervsaffald for 2014

59. Orientering om status for udarbejdelse af forslag til affaldshåndteringsplan for 2014-2018Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om status for udarbejdelse af forslag til affaldshåndteringsplan for 2014-2018

60. VandløbsvedligeholdelseKlik her for at folde ud og læse mere om Vandløbsvedligeholdelse

61. Vejvedligeholdelse 2014 2. etapeKlik her for at folde ud og læse mere om Vejvedligeholdelse 2014 2. etape

62. Offentliggørelse af forslag til Lokalplan 1085 for et boligområde ved Aagade i TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Offentliggørelse af forslag til Lokalplan 1085 for et boligområde ved Aagade i Tørring

63. Vedtagelse af lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i HornsyldKlik her for at folde ud og læse mere om Vedtagelse af lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld

64. Landzonesag - lovliggørelse af maskinhus på Nordre Strandvej 7, Hjarnø, 7130 JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag - lovliggørelse af maskinhus på Nordre Strandvej 7, Hjarnø, 7130 Juelsminde

65. Landzonesag - lovliggørelse af udhustilbygning på Ørumvej 69, 8721 DaugårdKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag - lovliggørelse af udhustilbygning på Ørumvej 69, 8721 Daugård

66. Landzonesag - Etablering af butik/cafe på Skovvangen 6, 8722 HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag - Etablering af butik/cafe på Skovvangen 6, 8722 Hedensted

67. Landzonesag - Carport/udhus og terrænændring på Houmarken 3, 7130 Juelsminde Klik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag - Carport/udhus og terrænændring på Houmarken 3, 7130 Juelsminde

68. Orientering om landzonesag på Hovedvejen 110, 8723 LøsningKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om landzonesag på Hovedvejen 110, 8723 Løsning

69. Strategiplaner for anlæg i budgetforslag 2015-2018Klik her for at folde ud og læse mere om Strategiplaner for anlæg i budgetforslag 2015-2018

70. Orientering og drøftelse opsamling på månedsmøderne-Januar Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering og drøftelse opsamling på månedsmøderne-Januar

71. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

72. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

73. Møde mellem Fjernvarmeværkernes bestyrelsesformænd og Hedensted Kommunes udvalg for Fritid og Fællesskab samt TeknikudvalgetKlik her for at folde ud og læse mere om Møde mellem Fjernvarmeværkernes bestyrelsesformænd og Hedensted Kommunes udvalg for Fritid og Fællesskab samt Teknikudvalget