Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 8. marts 2016
Mødested: Mødelokale 104 Juelsminde Rådhus

Dagsordenpunkter

23. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 31 til spildevandsplanenKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af tillæg nr. 31 til spildevandsplanen

24. Endelig vedtagelse af lokalplan 1099, kommuneplantillæg nr. 16 og spildevandstillæg nr. 32- Erhvervsområde ved vestvejen i UldumKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1099, kommuneplantillæg nr. 16 og spildevandstillæg nr. 32- Erhvervsområde ved vestvejen i Uldum

25. Drøftelse af vandafledning fra kommunens vandløbKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af vandafledning fra kommunens vandløb

26. Endelig vedtagelse af nyt regulativ for Bygholm ÅKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af nyt regulativ for Bygholm Å

27. Cykelsti mellem Ørum og DaugårdKlik her for at folde ud og læse mere om Cykelsti mellem Ørum og Daugård

28. Anlægsbevilling til byggemodning af Grønlund ved TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til byggemodning af Grønlund ved Tørring

29. Anlægsbevilling til byggemodning af Lillekongens Ager, etape 3Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til byggemodning af Lillekongens Ager, etape 3

30. Anlægsbevilling til vedligehold af broer Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til vedligehold af broer

31. Handicappolitik og udvalgets kerneopgaverKlik her for at folde ud og læse mere om Handicappolitik og udvalgets kerneopgaver

32. Tilsynsplan og kampagner i 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Tilsynsplan og kampagner i 2016

33. Årligt dialogmøde med sommerhusforeningerneKlik her for at folde ud og læse mere om Årligt dialogmøde med sommerhusforeningerne

34. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

35. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

38. Ansøgning fra Snaptun Havn om kommunegaranti til lån til ny moleKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning fra Snaptun Havn om kommunegaranti til lån til ny mole