Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 6. september 2016
Mødested: Kantinen Uldum

Dagsordenpunkter

114. 356 m² udhus i landsbyen SpettrupKlik her for at folde ud og læse mere om 356 m² udhus i landsbyen Spettrup

115. Opførelse af carport 149 m² heraf fyrrum 41 m², udhus 14 m² og overdækning 17 m². Nedrivning af eksisterende udhusKlik her for at folde ud og læse mere om Opførelse af carport 149 m² heraf fyrrum 41 m², udhus 14 m² og overdækning 17 m². Nedrivning af eksisterende udhus

116. Erstatning af eksisterende fliskedel og udvidelse af eksisterende kedelbygning samt etablering af 800 m³ akkumuleringstankKlik her for at folde ud og læse mere om Erstatning af eksisterende fliskedel og udvidelse af eksisterende kedelbygning samt etablering af 800 m³ akkumuleringstank

117. Håndtering af sanktioner ved manglende byggeskadeforsikringKlik her for at folde ud og læse mere om Håndtering af sanktioner ved manglende byggeskadeforsikring

118. Åbningstider/serviceniveau på genbrugsstationerneKlik her for at folde ud og læse mere om Åbningstider/serviceniveau på genbrugsstationerne

119. Principbeslutning om ændring af spildevandsplanen. Kloakseparering af Vestergade kvarteret i Løsning. Klik her for at folde ud og læse mere om Principbeslutning om ændring af spildevandsplanen. Kloakseparering af Vestergade kvarteret i Løsning.

120. Principgodkendelse af ændring af spildevandsplanen for regnvandsafledningen fra Skovhavegårdudstykningen i Stouby. Klik her for at folde ud og læse mere om Principgodkendelse af ændring af spildevandsplanen for regnvandsafledningen fra Skovhavegårdudstykningen i Stouby.

121. Møde med fjernvarmeværkerneKlik her for at folde ud og læse mere om Møde med fjernvarmeværkerne

122. Vejudvidelse af Ørumvej mellem Ørum og DaugårdKlik her for at folde ud og læse mere om Vejudvidelse af Ørumvej mellem Ørum og Daugård

123. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

124. Månedsopsamling juni måned budget 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Månedsopsamling juni måned budget 2016

125. Drøftelse af budget 2017 på udvalgets områdeKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af budget 2017 på udvalgets område

126. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt