Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 6. maj 2014
Mødested: Mødelokale 1 - Uldum

Dagsordenpunkter

75. Udsendelse af projektforslag i høring omhandlende fjernvarmeforsyning af en række områder i Hedensted.Klik her for at folde ud og læse mere om Udsendelse af projektforslag i høring omhandlende fjernvarmeforsyning af en række områder i Hedensted.

76. Orientering om tilsagn om tilskud til naturprojekter mv. i 2014Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om tilsagn om tilskud til naturprojekter mv. i 2014

77. Forslag til lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted CentretKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret

78. Vedtagelse af forslag til lokalplan 1024 for idrætsefterskolen BGI Akademiet til fremlæggelse i offentlig høringKlik her for at folde ud og læse mere om Vedtagelse af forslag til lokalplan 1024 for idrætsefterskolen BGI Akademiet til fremlæggelse i offentlig høring

79. Vedtagelse af Lokalplan 1084 for ride- og terapicenter ved Aale og Kommuneplantillæg nr. 2Klik her for at folde ud og læse mere om Vedtagelse af Lokalplan 1084 for ride- og terapicenter ved Aale og Kommuneplantillæg nr. 2

80. Natur- og Miljøklagenævnsafgørelse: Odelsgade 1, 7130 Juelsminde Klik her for at folde ud og læse mere om Natur- og Miljøklagenævnsafgørelse: Odelsgade 1, 7130 Juelsminde

81. Orientering om afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet i sag om udendørs oplag på Karosserivej 10. Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet i sag om udendørs oplag på Karosserivej 10.

82. Landzonesag - belysning af ridebane på Ny Sebberupvej 7, 8723 LøsningKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag - belysning af ridebane på Ny Sebberupvej 7, 8723 Løsning

83. Drøftelse og prioritering af projektønsker til anlæg i 2015Klik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse og prioritering af projektønsker til anlæg i 2015

84. Status på vejvedligeholdelsen 2014Klik her for at folde ud og læse mere om Status på vejvedligeholdelsen 2014

85. ParkeringsbekendtgørelseKlik her for at folde ud og læse mere om Parkeringsbekendtgørelse

86. Budget 2014- OpsamlingKlik her for at folde ud og læse mere om Budget 2014- Opsamling

87. Vandværksmøde 2014Klik her for at folde ud og læse mere om Vandværksmøde 2014

88. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt