Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 4. april 2017
Mødested: Mødelokale 1, Uldum

Dagsordenpunkter

57. Forslag til lokalplan 1105 for Sneppevej – byomdannelse af erhverv til bolig med tilhørende kommuneplan-tillæg nr. 21.Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1105 for Sneppevej – byomdannelse af erhverv til bolig med tilhørende kommuneplan-tillæg nr. 21.

58. Forslag til lokalplan 1107 for sommerhusområdet StorstrandenKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1107 for sommerhusområdet Storstranden

59. Forslag til lokalplan 1114 for boligområde ved Strandhusevej og Petersmindevej i JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1114 for boligområde ved Strandhusevej og Petersmindevej i Juelsminde

60. Endelig vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplanen - separering af kloaksystem i del af Vestergadekvarteret i LøsningKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplanen - separering af kloaksystem i del af Vestergadekvarteret i Løsning

61. Endelig vedtagelse af tillæg 6 til spildevandsplanen - Delvis udtræden af kloakoplandKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af tillæg 6 til spildevandsplanen - Delvis udtræden af kloakopland

62. Godkendelse af takster for Hedensted Spildevand 2017Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af takster for Hedensted Spildevand 2017

63. Anlægsbevilling til vejudvidelse samt krydsoptimering af Dalbyvej og CostantiavejKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til vejudvidelse samt krydsoptimering af Dalbyvej og Costantiavej

64. Anlægsbevilling til projektering og forundersøgelser til renovering af Horsensvej i Hedensted Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til projektering og forundersøgelser til renovering af Horsensvej i Hedensted

65. Trafiksikkerhedsplan 2013-17 - status Klik her for at folde ud og læse mere om Trafiksikkerhedsplan 2013-17 - status

66. Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv.

67. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

68. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt