Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 3. oktober 2017
Mødested: Mødelokale 1, Uldum

Dagsordenpunkter

137. Forslag til lokalplan 1118 for dagligvarebutik i Løsning med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1118 for dagligvarebutik i Løsning med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31

138. Endelig vedtagelse af lokalplan 1067 Boligområdet i Constantiaparken i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1067 Boligområdet i Constantiaparken i Hedensted

139. Renovering af Strandhusevej i Juelsminde og ensretning af flere cykelstier Klik her for at folde ud og læse mere om Renovering af Strandhusevej i Juelsminde og ensretning af flere cykelstier

140. Ændring af kloakopland og udvidelse af regnvandsbassin ved Industrivænget i HornsyldKlik her for at folde ud og læse mere om Ændring af kloakopland og udvidelse af regnvandsbassin ved Industrivænget i Hornsyld

141. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-BjørnekloKlik her for at folde ud og læse mere om Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

142. Dispensation fra afstandskrav til naboskel ved etablering af barriere rundt om gyllebeholderKlik her for at folde ud og læse mere om Dispensation fra afstandskrav til naboskel ved etablering af barriere rundt om gyllebeholder

143. Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv.

144. Månedsopfølgning august måned.Klik her for at folde ud og læse mere om Månedsopfølgning august måned.

145. Dagsorden Landbrugsforum Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Dagsorden Landbrugsforum Hedensted Kommune

146. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

147. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt