Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 3. juni 2014
Mødested: Mødelokale 1 - Uldum

Dagsordenpunkter

89. Renovering af molehovedet på Hjarnø havn Klik her for at folde ud og læse mere om Renovering af molehovedet på Hjarnø havn

90. Projektforslag til strategiplan for anlæg 2015Klik her for at folde ud og læse mere om Projektforslag til strategiplan for anlæg 2015

91. Orientering om status for planlægning for en ny omfartsvej vest om ØrumKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om status for planlægning for en ny omfartsvej vest om Ørum

92. Vedtagelse af forslag til Lokalplan 1072 for et boligområde i Ølholm og spildevandstillæg nr. 22 Klik her for at folde ud og læse mere om Vedtagelse af forslag til Lokalplan 1072 for et boligområde i Ølholm og spildevandstillæg nr. 22

93. Vedtagelse af justeret forslag til lokalplan 1078 og tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 til ny offentlig høringKlik her for at folde ud og læse mere om Vedtagelse af justeret forslag til lokalplan 1078 og tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 til ny offentlig høring

94. Offentliggørelse af forslag til lokalplan 1081 for butikker til pladskrævende varer i Juelsminde samt spildevandstillæg nr. 21Klik her for at folde ud og læse mere om Offentliggørelse af forslag til lokalplan 1081 for butikker til pladskrævende varer i Juelsminde samt spildevandstillæg nr. 21

95. Offentliggørelse af forslag til lokalplan 1087 for etablering af varme- og energiproducerende anlæg i Løsning samt projektforslag efter varmelovenKlik her for at folde ud og læse mere om Offentliggørelse af forslag til lokalplan 1087 for etablering af varme- og energiproducerende anlæg i Løsning samt projektforslag efter varmeloven

96. Landzonesag - Ændret anvendelse af bolig på Ølholm Kærvej 9, 7160 Tørring Klik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag - Ændret anvendelse af bolig på Ølholm Kærvej 9, 7160 Tørring

97. Landzonesag - Garage/hobbyrum og hønsehus på Korning Nørremark 33, HorsensKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag - Garage/hobbyrum og hønsehus på Korning Nørremark 33, Horsens

98. Orientering om landzonesag - Ny bolig på Kastanievej 13 i Snaptun Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om landzonesag - Ny bolig på Kastanievej 13 i Snaptun

99. Budget 2015 - Takster Klik her for at folde ud og læse mere om Budget 2015 - Takster

100. Orientering om proces med udarbejdelse af kommunens affaldshåndteringsplan gældende for 2014-2018 Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om proces med udarbejdelse af kommunens affaldshåndteringsplan gældende for 2014-2018

101. Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi affaldsselskabKlik her for at folde ud og læse mere om Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi affaldsselskab

102. Orientering om 2 meter bræmmer og randzoner langs vandløb og søerKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om 2 meter bræmmer og randzoner langs vandløb og søer

103. Status for arbejdet i VandrådeneKlik her for at folde ud og læse mere om Status for arbejdet i Vandrådene

104. Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet fremadrettetKlik her for at folde ud og læse mere om Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet fremadrettet

105. Orientering om ændringer i råstofsagsbehandlingenKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om ændringer i råstofsagsbehandlingen

106. Årligt dialogmøde med sommerhusforeningerne i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Årligt dialogmøde med sommerhusforeningerne i Hedensted Kommune

107. Orientering - Budgetopfølgning marts 2014- opsamlingKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering - Budgetopfølgning marts 2014- opsamling

108. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

109. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt