Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 2. september 2014
Mødested: Mødelokale 1 - Uldum

Dagsordenpunkter

128. Betalingsvedtægt - gebyrer for byggesagsbehandling 2015Klik her for at folde ud og læse mere om Betalingsvedtægt - gebyrer for byggesagsbehandling 2015

129. Budgetforslag 2015-2018Klik her for at folde ud og læse mere om Budgetforslag 2015-2018

130. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1074 for Bråskovgård Efterskole med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af Lokalplan 1074 for Bråskovgård Efterskole med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025

131. Landzonesag - 125 m² garage på Buen 18, 8762 FlemmingKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag - 125 m² garage på Buen 18, 8762 Flemming

132. Landzonesag - 84 m² udhus på Viborg Hovedvej 104, 7160 TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag - 84 m² udhus på Viborg Hovedvej 104, 7160 Tørring

133. Landzonesag - opsætning af en husstandsvindmølle på Kærvejen 47, 7171 UldumKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag - opsætning af en husstandsvindmølle på Kærvejen 47, 7171 Uldum

134. Ansøgning om tillægsbevilling til gennemførelse af cykelsti mellem Ørum og DaugårdKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning om tillægsbevilling til gennemførelse af cykelsti mellem Ørum og Daugård

135. Vedligeholdelse af kommunale vandløbKlik her for at folde ud og læse mere om Vedligeholdelse af kommunale vandløb

136. Udarbejdelse af Risikostyringsplan for JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Udarbejdelse af Risikostyringsplan for Juelsminde

137. Udarbejdelse af Spildevandsplan 2015Klik her for at folde ud og læse mere om Udarbejdelse af Spildevandsplan 2015

138. Principiel beslutning om spildevandstillæg for Rask MølleKlik her for at folde ud og læse mere om Principiel beslutning om spildevandstillæg for Rask Mølle

139. Ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Uldum Fjernvarme, Hvilehøjparken 1Klik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Uldum Fjernvarme, Hvilehøjparken 1

140. Godkendelse af projektforslag efter endt høring, omhandlende fjernvarmeforsyning af en række områder i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af projektforslag efter endt høring, omhandlende fjernvarmeforsyning af en række områder i Hedensted

141. Godkendelse af opløsning af affaldsselskabet Deponi.net pr. 31. december 2014Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af opløsning af affaldsselskabet Deponi.net pr. 31. december 2014

142. Østdeponi - opdateret bilag 1 vedr. kompetenceoverdragelse af opgaver fra Hedensted Kommune til selskabetKlik her for at folde ud og læse mere om Østdeponi - opdateret bilag 1 vedr. kompetenceoverdragelse af opgaver fra Hedensted Kommune til selskabet

143. Orientering fra månedsmøderne - maj månedKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering fra månedsmøderne - maj måned

144. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager