Udvalget for Læring - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 7. november 2016
Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

65. Budget 2017 Klik her for at folde ud og læse mere om Budget 2017

66. Rapportering om større budgetafvigelserKlik her for at folde ud og læse mere om Rapportering om større budgetafvigelser

67. Månedsopsamling september måned budget 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Månedsopsamling september måned budget 2016

68. Til orientering: Uldum - alle børn er lige forskelligeKlik her for at folde ud og læse mere om Til orientering: Uldum - alle børn er lige forskellige

69. Anlægsbevilling til Uldum Skole grundet pladsmangelKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til Uldum Skole grundet pladsmangel

70. Fripladsordning i MusikskolenKlik her for at folde ud og læse mere om Fripladsordning i Musikskolen

71. Musikskolens sæsonlængdeKlik her for at folde ud og læse mere om Musikskolens sæsonlængde

72. Ændring af Musikskolens reglerKlik her for at folde ud og læse mere om Ændring af Musikskolens regler

73. Fra specialklasser til uddannelse og jobKlik her for at folde ud og læse mere om Fra specialklasser til uddannelse og job

74. KLAR til Læring - ansøgning til A. P. Møller Fonden om støtte til gennemførelse af forældrekurserKlik her for at folde ud og læse mere om KLAR til Læring - ansøgning til A. P. Møller Fonden om støtte til gennemførelse af forældrekurser

75. Skoleprognose 2017 - 2025Klik her for at folde ud og læse mere om Skoleprognose 2017 - 2025

76. Til orientering: Forebyggende tiltag indenfor BørnehandicapKlik her for at folde ud og læse mere om Til orientering: Forebyggende tiltag indenfor Børnehandicap

77. Til orientering - åbent mødeKlik her for at folde ud og læse mere om Til orientering - åbent møde

78. - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om

Kontakt

Kim Rosenkilde

Borgmestersekretariat / Borgmestersekretariat

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde