Økonomiudvalget - Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Mødedato: 11. december 2023
Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale 5

Dagsordenpunkter

214. Anlægsbevilling - Årupvej - Anlæg af dobbeltrettet cykel- og gangstiKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling - Årupvej - Anlæg af dobbeltrettet cykel- og gangsti

215. Forslag til 7 kommuners fælles kommentar til Statens havstrategiKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til 7 kommuners fælles kommentar til Statens havstrategi

216. Vedtægtsændringer for Energnist I/S vedr. frist for udtrædelseKlik her for at folde ud og læse mere om Vedtægtsændringer for Energnist I/S vedr. frist for udtrædelse

217. Anlægsbevilling - Strand ved Hedensted Søerne Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling - Strand ved Hedensted Søerne

218. Ringvej Øst - Status - Arkæologiske undersøgelser m.m. TidsplanKlik her for at folde ud og læse mere om Ringvej Øst - Status - Arkæologiske undersøgelser m.m. Tidsplan

219. Beslutning om fastsættelse af takst til rottebekæmpelse Klik her for at folde ud og læse mere om Beslutning om fastsættelse af takst til rottebekæmpelse

220. Bevilling til projektet Bæredygtig Udvikling af Levebyen og Turismebyen JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Bevilling til projektet Bæredygtig Udvikling af Levebyen og Turismebyen Juelsminde

221. Igangsætning af planlægning for fremtidens Hedensted SydKlik her for at folde ud og læse mere om Igangsætning af planlægning for fremtidens Hedensted Syd

222. Orientering om status på Kommuneplantillæg nr. 10 for boliger i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om status på Kommuneplantillæg nr. 10 for boliger i Hedensted Kommune

223. Ansøgning om midler til varmeplanlægningKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning om midler til varmeplanlægning

224. Anlægsbevilling - Renovering af TrykkeriparkenKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling - Renovering af Trykkeriparken

225. Godkendelse af ny strategi og handleplan for Europæisk KulturregionKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af ny strategi og handleplan for Europæisk Kulturregion

226. Budgetreduktion lokaletilskud - Udmøntning efter delvis tilbagerulningKlik her for at folde ud og læse mere om Budgetreduktion lokaletilskud - Udmøntning efter delvis tilbagerulning

228. Principper for fremtidens jordforsyning i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Principper for fremtidens jordforsyning i Hedensted Kommune

230. Borgerforslag- forslag fra Rune Mikkelsen til drøftelseKlik her for at folde ud og læse mere om Borgerforslag- forslag fra Rune Mikkelsen til drøftelse

231. Fusion og gældsoverdragelse af Rask Mølle Varmeværk og Uldum VarmeværkKlik her for at folde ud og læse mere om Fusion og gældsoverdragelse af Rask Mølle Varmeværk og Uldum Varmeværk

232. Ansøgning om kommunal lånegaranti Hedensted FjernvarmeKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning om kommunal lånegaranti Hedensted Fjernvarme

233. Udpegning af delegerede til Kommunernes Landsforenings årlige topmødeKlik her for at folde ud og læse mere om Udpegning af delegerede til Kommunernes Landsforenings årlige topmøde

234. Månedsopfølgning november månedKlik her for at folde ud og læse mere om Månedsopfølgning november måned

235. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

236. UngestrategiKlik her for at folde ud og læse mere om Ungestrategi

237. Anlægsbevilling til sammenlægning til en samlet hjemmepleje i VestKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til sammenlægning til en samlet hjemmepleje i Vest

238. Godkendelse af kvalitetsstandarder 2024 Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af kvalitetsstandarder 2024

239. Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.

240. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark

Kontakt

Kim Rosenkilde

Politik og Udvikling / Politik og Udvikling

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde