Kommunalbestyrelsen - Dagsordener og referater

Udvalg: Kommunalbestyrelsen 2022-2025
Mødedato: 31. august 2022
Mødested: Rådhussalen Juelsminde Rådhus

Dagsordenpunkter

134. Justering af styrelsesvedtægt 2022-2025Klik her for at folde ud og læse mere om Justering af styrelsesvedtægt 2022-2025

135. Stillingtagen til anvendelse og udbud af areal Bredgade 6, Hedensted.Klik her for at folde ud og læse mere om Stillingtagen til anvendelse og udbud af areal Bredgade 6, Hedensted.

136. Kapacitet til vækstKlik her for at folde ud og læse mere om Kapacitet til vækst

137. Principper for opstilling af ladestandere efter AFI-lovenKlik her for at folde ud og læse mere om Principper for opstilling af ladestandere efter AFI-loven

138. Skoleudviklingssamtaler Klik her for at folde ud og læse mere om Skoleudviklingssamtaler

139. Facilitetsplan for Skoler og Daginstitutioner 2023-2032Klik her for at folde ud og læse mere om Facilitetsplan for Skoler og Daginstitutioner 2023-2032

140. Forslag til takster 2023 for områderne Affald og RotterKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til takster 2023 for områderne Affald og Rotter

141. Endelig vedtagelse af lokalplan 1177 for etageboliger ved Bredgade 46 i TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1177 for etageboliger ved Bredgade 46 i Tørring

142. Forslag til lokalplan nr. 1174, en mindre ændring af lokalplan 180 for et erhvervsområde nord for GesagervejKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan nr. 1174, en mindre ændring af lokalplan 180 for et erhvervsområde nord for Gesagervej

143. Prioritering af ønsker til nye almennyttige boligerKlik her for at folde ud og læse mere om Prioritering af ønsker til nye almennyttige boliger

144. Forslag til lokalplan 1173 for offentlige formål ved Årupvej i Hedensted med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1173 for offentlige formål ved Årupvej i Hedensted med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7

145. Prioritering af planer og projekter i Plan Klik her for at folde ud og læse mere om Prioritering af planer og projekter i Plan

146. Godkendelse af skema B vedr. boliger på Brorsonvej 1-59 i LøsningKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af skema B vedr. boliger på Brorsonvej 1-59 i Løsning

147. Behandling af Skema A for 10 almene boliger på Blomsterengen 10-28 i AaleKlik her for at folde ud og læse mere om Behandling af Skema A for 10 almene boliger på Blomsterengen 10-28 i Aale

148. Juelsminde Digelag - Godkendelse af vedtægtsændringerKlik her for at folde ud og læse mere om Juelsminde Digelag - Godkendelse af vedtægtsændringer

149. Juelsminde Digelag - Anmodning om opkrævning af kontingentKlik her for at folde ud og læse mere om Juelsminde Digelag - Anmodning om opkrævning af kontingent

150. Juelsminde Digelag - Midlertidig finansiering af driftsudgifterKlik her for at folde ud og læse mere om Juelsminde Digelag - Midlertidig finansiering af driftsudgifter

151. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 1165 for Erhvervsområde ved Kildeparken i Hedensted med tilhørende miljøvurdering af planerneKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 1165 for Erhvervsområde ved Kildeparken i Hedensted med tilhørende miljøvurdering af planerne

152. F: Diætsatser til formænd, valgstyrere og tilforordnede vælgereKlik her for at folde ud og læse mere om F: Diætsatser til formænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere

153. F: Revision af vedtægter for GudenåkomitéenKlik her for at folde ud og læse mere om F: Revision af vedtægter for Gudenåkomitéen

154. F: Underskriftsbemyndigelse af Direktør Thomas Møller PalnerKlik her for at folde ud og læse mere om F: Underskriftsbemyndigelse af Direktør Thomas Møller Palner

155. F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Tørring KraftvarmeværkKlik her for at folde ud og læse mere om F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Tørring Kraftvarmeværk

156. F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Hornborg VandværkKlik her for at folde ud og læse mere om F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Hornborg Vandværk

157. F: Anlægsbevilling til renovering af broerKlik her for at folde ud og læse mere om F: Anlægsbevilling til renovering af broer

158. F: Månedsopfølgning juni 2022Klik her for at folde ud og læse mere om F: Månedsopfølgning juni 2022

159. F: Revision af vedtægter for Brugerrådet for Sejlads på GudenåenKlik her for at folde ud og læse mere om F: Revision af vedtægter for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen

160. F: Forslag til lokalplan 1169 for et nyt fjernvarmeværk i Rask Mølle med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 og miljøvurderingKlik her for at folde ud og læse mere om F: Forslag til lokalplan 1169 for et nyt fjernvarmeværk i Rask Mølle med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 og miljøvurdering

161. F: Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om F: Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.

163. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

164. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark

Kontakt

Kim Rosenkilde

Politik og Udvikling / Politik og Udvikling

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde