Helle Obenhausen Mortensen (A)

Her kan du se kontaktoplysninger samt hvilke råd, nævn og udvalg som Helle Obenhausen Mortensen er repræsenteret i.

Kontaktoplysninger

Helle Obenhausen Mortensen er 1. suppleant for Socialdemokratiet. I perioden 1. november til 31. december 2022 er Helle Obenhausen Mortensen indkaldt til arbejdet i Kommunalbestyrelsen som stedfortræder for Hanne Grangaard.

Helles E-mailadresse er; Helle.O.Mortensen@hedensted.dk

Telefon: 24915724

Hvis du skriver til et Kommunalbestyrelsesmedlem, betragtes det som en personlig henvendelse til en politiker og ikke som en henvendelse til kommunen.

Er desuden medlem af:

Kontakt

Kim Rosenkilde

Politik og Udvikling / Politik og Udvikling

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde