Helle Obenhausen Mortensen (A)

Her kan du se kontaktoplysninger samt hvilke råd, nævn og udvalg som Helle Obenhausen Mortensen er repræsenteret i.

Kontaktoplysninger

Helle Obenhausen Mortensen er 1. suppleant for Socialdemokratiet. I perioden 1. april til 30. juni 2024 er Helle Obenhausen Mortensen indkaldt til arbejdet i Kommunalbestyrelsen som stedfortræder for Kasper Glyngø.

Helles E-mailadresse er; [email protected] 

Helles mailadresse aktiveres først efter påske 2. april. 

Telefon: 24915724

Hvis du skriver til et Kommunalbestyrelsesmedlem, betragtes det som en personlig henvendelse til en politiker og ikke som en henvendelse til kommunen.

Er desuden medlem af:

  • Udvalget for Fællesskab
  • Stedfortræder i valgbestyrelsen for EU valget
  • Stedfortræder i bestyrelsen for Hjarnø Færgefart
  • VUC Horsens

Kontakt

Kim Rosenkilde

Politik og Udvikling / Politik og Udvikling

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde