Det fælles landdistriktsråd - Dagsordener og referater

Udvalg: Det fælles Landdistriktsråd
Mødedato: 29. september 2022
Mødested: Hjortsvang Museum

Dagsordenpunkter

1. Godkendelse af dagsordenKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referatKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af referat

3. Puljemidler på landdistriktsområdetKlik her for at folde ud og læse mere om Puljemidler på landdistriktsområdet

4. Ansøgning fra Øster Snede og Omegnsborgerforening om tilskud til udstyrKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning fra Øster Snede og Omegnsborgerforening om tilskud til udstyr

5. Ansøgning til vedligeholdelsespuljen fra Korning LokalrådKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning til vedligeholdelsespuljen fra Korning Lokalråd

6. Ansøgning fra Korning Lokalråd om tilskud til to informationsskabeKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning fra Korning Lokalråd om tilskud til to informationsskabe

7. Ansøgning fra Snaptun Jollehavn og tilskud til høfterKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning fra Snaptun Jollehavn og tilskud til høfter

8. Ansøgning fra Snaptun Lokalråd om tilskud til en saunaKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning fra Snaptun Lokalråd om tilskud til en sauna

9. Kulturpuljen 2022 - Ansøgning fra Lindved Lokalråd om tilskud til åbningsarrangement af Young TownKlik her for at folde ud og læse mere om Kulturpuljen 2022 - Ansøgning fra Lindved Lokalråd om tilskud til åbningsarrangement af Young Town

10. Evaluering af lokalkontaktordningenKlik her for at folde ud og læse mere om Evaluering af lokalkontaktordningen

11. Forslag til samarbejde/partnerskab mellem Det Fælles Landdistriktsråd og Klima- og Energirådet Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til samarbejde/partnerskab mellem Det Fælles Landdistriktsråd og Klima- og Energirådet

12. Status og evaluering af mulighed for tilskud til opstart af fjernvarmeprojektKlik her for at folde ud og læse mere om Status og evaluering af mulighed for tilskud til opstart af fjernvarmeprojekt

13. Udskydelse af borgerbudgetproces i GludKlik her for at folde ud og læse mere om Udskydelse af borgerbudgetproces i Glud

14. ÅrshjulKlik her for at folde ud og læse mere om Årshjul

15. FormidlingKlik her for at folde ud og læse mere om Formidling

16. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

17. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt