Det fælles landdistriktsråd - Dagsordener og referater

Udvalg: Det fælles Landdistriktsråd
Mødedato: 25. april 2023
Mødested: Administrationshuset Tørring, Stationsparken 1, 7160 Tørring

Dagsordenpunkter

1. Godkendelse af dagsorden Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referatKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af referat

3. Valg af formandKlik her for at folde ud og læse mere om Valg af formand

4. Valg af næstformandKlik her for at folde ud og læse mere om Valg af næstformand

5. Puljemidler på landdistriktsområdetKlik her for at folde ud og læse mere om Puljemidler på landdistriktsområdet

6. Drøftelse af evalueringsskemaer for borgerbudget 2020-22Klik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af evalueringsskemaer for borgerbudget 2020-22

7. Temamøder og netværksmøder i 2023Klik her for at folde ud og læse mere om Temamøder og netværksmøder i 2023

8. Orientering om varme- og energiprojektKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om varme- og energiprojekt

9. Nye mødedatoer for 2023/2024Klik her for at folde ud og læse mere om Nye mødedatoer for 2023/2024

10. FormidlingKlik her for at folde ud og læse mere om Formidling

11. ÅrshjulKlik her for at folde ud og læse mere om Årshjul

12. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering