Det fælles landdistriktsråd - Dagsordener og referater

Udvalg: Det fælles Landdistriktsråd
Mødedato: 15. december 2022
Mødested: Administrationshuset Tørring, Stationsparken 1, Tørring

Dagsordenpunkter

1. Godkendelse af dagsordenKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referatKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af referat

3. Orientering om puljemidler på landdistriktsområdetKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om puljemidler på landdistriktsområdet

5. Ansøgning fra Bjerre Arrest om tilskud til et forprojektKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning fra Bjerre Arrest om tilskud til et forprojekt

6. Ansøgning fra Åle Ungdoms- og Idrætsforening om tilskud til paddeltennisbaneKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning fra Åle Ungdoms- og Idrætsforening om tilskud til paddeltennisbane

7. Midler til teaterindsats 2023Klik her for at folde ud og læse mere om Midler til teaterindsats 2023

8. Midler til projekt kysthistorie 2023/2024Klik her for at folde ud og læse mere om Midler til projekt kysthistorie 2023/2024

9. Midler til Kulturpuljen 2023/2024Klik her for at folde ud og læse mere om Midler til Kulturpuljen 2023/2024

11. Kulturpuljen - Status over tildelinger og økonomi i 2022Klik her for at folde ud og læse mere om Kulturpuljen - Status over tildelinger og økonomi i 2022

12. Status på vedligeholdelsespuljenKlik her for at folde ud og læse mere om Status på vedligeholdelsespuljen

13. FormidlingKlik her for at folde ud og læse mere om Formidling

14. ÅrshjulKlik her for at folde ud og læse mere om Årshjul

15. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

10. Nye indsatser i Strategi for Landdistriktsudvikling for 2023/2024Klik her for at folde ud og læse mere om Nye indsatser i Strategi for Landdistriktsudvikling for 2023/2024

4. Ansøgning fra Rårup & Omegns Lokalråd om tilskud til materialer til et samlingsstedKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning fra Rårup & Omegns Lokalråd om tilskud til materialer til et samlingssted