Aktivitetstilbud til psykisk syge

Vi tilbyder aktiviteter til borgere med en sindslidelse. Du kan kontakte visitationen for yderligere oplysninger.
Håndlavede dukker

Vi fokuserer på den enkeltes ressourcer og tilrettelægger individuelle forløb både med hensyn til timetal og arbejdsopgaver.

Der er to former for forløb:

  • Beskyttet beskæftigelse: for dig, der modtager førtidspension og ønsker et beskæftigelsestilbud
  • Frivilligt tilbud: for dig, der gerne vil deltage på et værksted og også gerne vil lave ting til dig selv.

Forsikringsforhold

Når du deltager i Socialpsykiatriens tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktiviteter, skal du være opmærksom på, at du skal være dækket af din egen ansvars- og ulykkesforsikring. Hedensted Kommune kan ikke dække borgere, der deltageri aktivitetstilbud indenfor Servicelovens § 104, eller tilbud om beskyttet beskæftigelse indenfor Servicelovens § 103.