Bostøtte

Læs mere om gruppetilbud, hurtig indsats og bostøtte - Servicelovens § 82 A, 82 B og 85.
2 keramik-kaffekopper

Gruppetilbud - Servicelovens § 82 A

Vi tilbyder gruppeforløb i livsmestring for borgere, der er tilknyttet Socialpsykiatrien.

Hurtig indsats - Servicelovens § 82 B

Sindslidende med nedsat funktionsevne kan få tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (12 uger).

Bostøtte - Servicelovens § 85

Har du betydeligt nedsat psykisk funktionsevne på grund af en psykisk sygdom, kan du få tilbudt bostøtte i dit eget hjem efter Servicelovens § 85.

Bostøtte er praktisk, social og personlig støtte og kan eksempelvis bestå af:

  • Støtte til at få struktur i hverdagen
  • Støtte til fastholdelse eller etablering af sociale relationer (familie, fritid og arbejde)
  • Støtte i forbindelse med kontakt til offentlige instanser
  • Støttende samtaler.     

Bostøtten ydes i et tidsafgrænset forløb.
Antallet af støttetimer og indholdet af støtten vurderes efter den enkeltes behov.
Du og din bostøtte udarbejder sammen en pædagogisk handleplan.
Målet med bostøtten er at gøre dig i stand til at mestre dit eget liv.
Du kan henvende dig til visitationen for yderligere information og ansøgning.