Bostøtte

Har du betydeligt nedsat psykisk funktionsevne på grund af en psykisk sygdom, kan du få tilbudt bostøtte i dit eget hjem efter Servicelovens § 85.
2 keramik-kaffekopper

Bostøtte er praktisk, social og personlig støtte og kan eksempelvis bestå af:

  • Støtte til at få struktur i hverdagen
  • Støtte til fastholdelse eller etablering af sociale relationer (familie, fritid og arbejde)
  • Støtte i forbindelse med kontakt til offentlige instanser
  • Støttende samtaler     

Bostøtten ydes i et tidsafgrænset forløb.

Antallet af støttetimer og indholdet af støtten vurderes efter den enkeltes behov.

Du og din bostøtte udarbejder sammen en pædagogisk handleplan.

Målet med bostøtten er at gøre dig i stand til at mestre dit eget liv.

Du kan henvende dig til visitationen for yderligere information og ansøgning.