Visiterede boliger i Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien råder over et antal visiterede boliger i Hedensted og Tørring.
Græsplæne foran bolig

Du kan henvende dig til visitationen for yderligere information.

Visitation til døgntilbud i regionale og private tilbud varetages af visitationen i Socialpsykiatrien.