Visiterede boliger i Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien råder over et antal visiterede boliger i Hedensted og Tørring.

Du kan henvende dig til visitationen for yderligere information.

Visitation til døgntilbud i regionale og private tilbud varetages af visitationen i Socialpsykiatrien. 

Bolig Mariehaventoerring Beskaaret

Foto: Mariehaven, Tørring.

Bolig Kirkegade Hedensted Beskaaret

Foto: Kirkegade, Hedensted.

Bolig Stationsvej Vesterbrogade Hedensted BeskaaretFoto: Stationsvej/Vesterbrogade, Hedensted.