Familiecentret

Er familielivet gået i hårdknude? På Familiecentret giver vi råd og vejledning, så du og din familie kan få det bedre.
3 glade børn, der griner til billedtageren

Til orientering er der mulighed for at rette henvendelse til Familiecentret på telefon: 30 57 50 18 i Rådhusets åbningstid for åben anonym rådgivning.

Åben rådgivning

Oplever du at I har det svært i din familie, og har du lyst til at tale med en professionel om det? Familiecentret tilbyder 3 gratis samtaler. Samtalerne er anonyme, så der sker ingen form for registrering af jeres familie. Du kan både møde op som forældre eller barn / ung:

Støttende samtaler til forældre

Støttende samtaler til børn/unge

Fødselsdepressionsgrupper

I Hedensted Kommune tilbyder vi samtalegrupper for mødre med fødselsdepression. Grupperne er åbne grupper og ledes af en sundhedsplejerske og en familiekonsulent. Du kan søge om at deltage i gruppen gennem sundhedsplejersken eller egen læge.
Læs hele folderen her: 

Folder - Fødselsdepression

Længerevarende forløb

Nogle familier kan af forskellige grunde have brug for støtte i en længere periode. Det kan f.eks. være, hvis der er et handicap i familien, hvis der er misbrug eller hvis forældrene er uenige om så mange ting, at skænderierne fylder så meget i dagligdagen, at barnet eller den unge mistrives.
Familiecentrets mål er hele tiden at hjælpe forældrene til, at skabe den bedste trivsel og udvikling hos barnet.
Hvis du har brug for mere end 3 gratis samtaler, skal du kontakte Børn og Familier. De vurderer hvilken form for tilbud Hedensted Kommune kan tilbyde dig og din familie. 

Om Familiecentret

Familiecentret er et forebyggende tilbud til kommunens børnefamilier. Vi er en del af Børn og Familier og arbejder derfor tæt sammen med socialrådgiverne om at hjælpe børnefamilier til bedre trivsel. Vi består af 17 medarbejdere med pædagogisk og psykologisk baggrund.
Vi holder til på Vestergade 5D i Løsning.