Frit leverandørvalg

Modtager du personlig pleje, praktisk hjælp eller madservice, kan du frit vælge mellem de leverandører, der er godkendt af Byrådet.
Kvinde som bringer mad ud

Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte visitationen.

Der er i øjeblikket godkendt følgende leverandører til personlig og praktisk hjælp eller madservice, som du kan vælge imellem:

I henhold til lovgivningen skal private leverandører have mulighed for at lade sig godkende til ydelse af personlig pleje og praktisk hjælp. Eventuelle interesserede private leverandører skal fremsende godkendelsesanmodning og andre relevante papirer, herunder fritvalgsblanket til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp til:

Center for Visitation & Hjælpemidler
Ndr. Fabriksvej 2B
8722 Hedensted