Praktisk og personlig hjælp

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge hjemmehjælp
Ældre mennesker på gåtur

Hedensted Kommune kan tilbyde dig hjælp og støtte til personlig pleje og praktiske opgaver. Hvis du har behov for hjælp vil kommunen sammen med dig indledningsvist vurdere dine muligheder for rehabilitering. Du vil som udgangspunkt blive tilbudt træning eller hjælpemidler, for at støtte dig i, at forblive uafhængig af hjælp længst muligt.

Når du og dine pårørende bliver visiteret personlig pleje eller praktisk hjælp fra kommunen bliver du først inviteret til et dialogmøde med en kontaktperson fra din leverandør. På mødet taler vi om gensidige forventninger, ønsker til hvornår hjælpen kan leveres og andre forskellige muligheder i kommunen og lokalområdet.

Du kan få bevilget personlig pleje og/eller praktisk hjælp i kortere eller længere perioder. Du visiteres til en pakke af ydelser, på baggrund af en individuel, konkret faglig vurdering. I perioden vil dit behov for hjælp løbende blive vurderet.

Frit valg af leverandør af pleje og praktisk hjælp

Hvis du bor i eget hjem eller i en ældrebolig, kan du frit vælge, om du vil have hjælpen fra den kommunale hjemmepleje eller fra et af de private firmaer, som er godkendt af kommunen. 

Tøjvask bliver varetaget af to private firmaer, som du frit kan vælge imellem. De henter dit tøj hjemme hos dig, vasker det og afleverer det til dig igen. Der er en egenbetaling på 129 kr. Du kan også vælge, at du ikke ønsker hjælp til tøjvask.

Du er velkommen til at kontakte Velfærdsrådgivningen for yderligere oplysninger.