Udvalget for Vækst & Klima - Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Vækst & Klima 2022-2025
Mødedato: 23. maj 2022
Mødested: Mødelokale ØK 1 Hedensted Rådhus ( nyt mødelokale i Borgmestersekretariatet)

Dagsordenpunkter

79. Forslag til lokalplan 1164 for lastbilparkeringsanlæg ved afkørsel 57 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2, miljøvurdering af planerne, VVM samt udkast til afgørelserKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1164 for lastbilparkeringsanlæg ved afkørsel 57 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2, miljøvurdering af planerne, VVM samt udkast til afgørelser

80. Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 1165 for Erhvervsområde ved Kildeparken i Hedensted med tilhørende miljøvurdering af planerneKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 1165 for Erhvervsområde ved Kildeparken i Hedensted med tilhørende miljøvurdering af planerne

81. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark