Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 4. november 2014
Mødested: Mødelokale 1 - Uldum

Dagsordenpunkter

162. Orientering om miljøtilsyn på industrivirksomheder og husdyrbrugKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om miljøtilsyn på industrivirksomheder og husdyrbrug

163. Fusion af affaldsselskaberne L90 og TASKlik her for at folde ud og læse mere om Fusion af affaldsselskaberne L90 og TAS

164. Udpegning af medlemmer til repræsentantskab og overgangsbestyrelse i affaldsselskabet EnergnistKlik her for at folde ud og læse mere om Udpegning af medlemmer til repræsentantskab og overgangsbestyrelse i affaldsselskabet Energnist

165. Evaluering af handlingsplan for organisering af driftsopgaver inden for Veje & Grønne Områder Klik her for at folde ud og læse mere om Evaluering af handlingsplan for organisering af driftsopgaver inden for Veje & Grønne Områder

166. Drift af genbrugspladsen i KalhaveKlik her for at folde ud og læse mere om Drift af genbrugspladsen i Kalhave

167. Modtagestation Syddanmark - Regnskab 2013 og takster 2015Klik her for at folde ud og læse mere om Modtagestation Syddanmark - Regnskab 2013 og takster 2015

168. Endelig godkendelse efter endt høring af projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg, Løsning fjernvarmeKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig godkendelse efter endt høring af projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg, Løsning fjernvarme

169. Forslag til tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 - Separering af kloaksystem i Hedensted Nord med tilhørende miljøscreeningKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 - Separering af kloaksystem i Hedensted Nord med tilhørende miljøscreening

170. Anlægsbevilling til forundersøgelse for erhvervsudstykning i Hedensted SydKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til forundersøgelse for erhvervsudstykning i Hedensted Syd

171. Anlæg til bolig- og erhvervsformålKlik her for at folde ud og læse mere om Anlæg til bolig- og erhvervsformål

172. Orientering - Vandråd og forslag til indsatsprogram for vandløbsindsatsen 2015-21Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering - Vandråd og forslag til indsatsprogram for vandløbsindsatsen 2015-21

173. Mødekalender 2015Klik her for at folde ud og læse mere om Mødekalender 2015

174. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt