Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 4. marts 2014
Mødested: Mødelokale 1 - Uldum

Dagsordenpunkter

33. Status på kommunevejenes tilstand og vedligeholdelsesbehov 2014-2018 Klik her for at folde ud og læse mere om Status på kommunevejenes tilstand og vedligeholdelsesbehov 2014-2018

34. Cykelstipuljen 2014Klik her for at folde ud og læse mere om Cykelstipuljen 2014

35. Anlægsbevilling til byggemodning af Kronhjortevej, TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til byggemodning af Kronhjortevej, Tørring

36. Vedtagelse af lokalplan 1083 for dagligvarebutik i Hornsyld Klik her for at folde ud og læse mere om Vedtagelse af lokalplan 1083 for dagligvarebutik i Hornsyld

37. Ændring af bevaringsværdig facade - ophæve deklarationKlik her for at folde ud og læse mere om Ændring af bevaringsværdig facade - ophæve deklaration

38. Landzonesag - Lovliggørelse af udhus/garagetilbygning til eksisterende udhus samt skur på Purhøjvej 64, 8783 Hornsyld Klik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag - Lovliggørelse af udhus/garagetilbygning til eksisterende udhus samt skur på Purhøjvej 64, 8783 Hornsyld

39. Zonesag - opsætning af en mast til mobilantenner på Hedenstedvej 44, 8781 StenderupKlik her for at folde ud og læse mere om Zonesag - opsætning af en mast til mobilantenner på Hedenstedvej 44, 8781 Stenderup

40. Principgodkendelse af skiltning til lokalplan 1081 for erhvervsområde med butikker for særligt pladskrævende varegrupper i JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Principgodkendelse af skiltning til lokalplan 1081 for erhvervsområde med butikker for særligt pladskrævende varegrupper i Juelsminde

41. Nedrivning af bygninger, Søndergade 21A og 21B i HornsyldKlik her for at folde ud og læse mere om Nedrivning af bygninger, Søndergade 21A og 21B i Hornsyld

42. Politisk Forum 2014 Klik her for at folde ud og læse mere om Politisk Forum 2014

43. Godkendelse af forslag til ejerstrategi for affaldssleskabet Østdeponi Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af forslag til ejerstrategi for affaldssleskabet Østdeponi

44. Orientering om fornyet behandling af minkfarm på Skulsballevej 6, Barrit Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om fornyet behandling af minkfarm på Skulsballevej 6, Barrit

45. Anmeldelsen om afprøvning af en ny miljøteknologiKlik her for at folde ud og læse mere om Anmeldelsen om afprøvning af en ny miljøteknologi

46. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

47. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt