Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 3. november 2015
Mødested: Kantinen Uldum

Dagsordenpunkter

177. Ny vejføring til lokalplan 1088 Klik her for at folde ud og læse mere om Ny vejføring til lokalplan 1088

178. Delegation af beslutningskompetencerKlik her for at folde ud og læse mere om Delegation af beslutningskompetencer

179. Forslag til spildevandsplantillæg nr. 31 - planlagt spildevandskloakering i del af Agersbølparken i LindvedKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til spildevandsplantillæg nr. 31 - planlagt spildevandskloakering i del af Agersbølparken i Lindved

180. Orientering om endelig afrapportering af den statslige revision af beskyttede § 3-naturtyper i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om endelig afrapportering af den statslige revision af beskyttede § 3-naturtyper i Hedensted Kommune

181. Rammer for geninvesteringspuljenKlik her for at folde ud og læse mere om Rammer for geninvesteringspuljen

182. Fastsættelse af mødedatoer i 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Fastsættelse af mødedatoer i 2016

183. Orientering om opsamling fra månedsmøderneKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om opsamling fra månedsmøderne

184. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

185. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt