Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 3. februar 2015
Mødested: Kantinen Uldum

Dagsordenpunkter

11. Forslag lokalplan 1091 Hellebjerg Idrætsefterskole i JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag lokalplan 1091 Hellebjerg Idrætsefterskole i Juelsminde

12. Forslag til lokalplan 1094 og forslag til kommunetillæg nr. 10 på Søndre fælledvej i Tørring, samt vedtagelse af miljøscreening Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1094 og forslag til kommunetillæg nr. 10 på Søndre fælledvej i Tørring, samt vedtagelse af miljøscreening

13. Vedligehold af asfaltvejeKlik her for at folde ud og læse mere om Vedligehold af asfaltveje

14. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 25 til spildevandsplanen - separering af kloaksystem i Hedensted NordKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af tillæg nr. 25 til spildevandsplanen - separering af kloaksystem i Hedensted Nord

15. Klima- og Energiråd for Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Klima- og Energiråd for Hedensted Kommune

16. Miljøgodkendelse af havbrugKlik her for at folde ud og læse mere om Miljøgodkendelse af havbrug

17. Indsamling og håndtering af husholdningsaffaldKlik her for at folde ud og læse mere om Indsamling og håndtering af husholdningsaffald

18. Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsarbejder 2015Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsarbejder 2015

19. Orientering om møde i Grønt Råd Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om møde i Grønt Råd

20. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt