Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 2. juni 2015
Mødested: Kantinen Uldum

Dagsordenpunkter

84. Fremtidig udbud af vejvedligeholdelsenKlik her for at folde ud og læse mere om Fremtidig udbud af vejvedligeholdelsen

85. Indsamling af husholdningsaffaldKlik her for at folde ud og læse mere om Indsamling af husholdningsaffald

86. Orientering om koncessioner for sejllads på GudenåenKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om koncessioner for sejllads på Gudenåen

87. Oversvømmelser af lavbundsarealer ved BjørnkærgrøftenKlik her for at folde ud og læse mere om Oversvømmelser af lavbundsarealer ved Bjørnkærgrøften

88. Handleplan for BorgmesterpagtenKlik her for at folde ud og læse mere om Handleplan for Borgmesterpagten

89. Høring af udkast til Vandområdeplaner for 2015-21Klik her for at folde ud og læse mere om Høring af udkast til Vandområdeplaner for 2015-21

90. Orientering om status for Grønt Partnerskabsprojekt om stier og formidling i Uldum kærKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om status for Grønt Partnerskabsprojekt om stier og formidling i Uldum kær

91. Udsendelse i høring af varmeprojektforslag for udskiftning af fliskedel og etablering af en 600 m3 akkumuleringstank hos Uldum Varmeværk, Industrisvinget 9, 7171 Uldum Klik her for at folde ud og læse mere om Udsendelse i høring af varmeprojektforslag for udskiftning af fliskedel og etablering af en 600 m3 akkumuleringstank hos Uldum Varmeværk, Industrisvinget 9, 7171 Uldum

92. Principiel beslutning om spildevandstillæg for Horsensvej i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Principiel beslutning om spildevandstillæg for Horsensvej i Hedensted

93. Muligheder for sikring mod havvandsstigninger i Juelsminde til kote 1,80Klik her for at folde ud og læse mere om Muligheder for sikring mod havvandsstigninger i Juelsminde til kote 1,80

94. Landzonesag på Annasmindevej, Eriknauer, 8700 Horsens Klik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag på Annasmindevej, Eriknauer, 8700 Horsens

95. Ansøgning om skovrejsning i Ølsted, inden for kirkeomgivelser og område, hvor skov er uønsketKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning om skovrejsning i Ølsted, inden for kirkeomgivelser og område, hvor skov er uønsket

96. Godkendelse af forslag til lokalplan 1080 for omfartsvej ved Ørum og kommuneplantillæg nr. 13Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af forslag til lokalplan 1080 for omfartsvej ved Ørum og kommuneplantillæg nr. 13

97. Endelig vedtagelse lokalplan 1091 Hellebjerg Idrætsefterskole i JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse lokalplan 1091 Hellebjerg Idrætsefterskole i Juelsminde

98. Endelig vedtagelse af lokalplan 1094, kommunetillæg nr. 10 og varmeprojektforslag på Søndre fælledvej i Tørring. Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1094, kommunetillæg nr. 10 og varmeprojektforslag på Søndre fælledvej i Tørring.

99. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2014 til 2015Klik her for at folde ud og læse mere om Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2014 til 2015

100. Udvalgets deltagelse i kurser, konferencer mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Udvalgets deltagelse i kurser, konferencer mv.

101. Opfølgning fra månedsmøderne - Budget 2015 - Hvordan forventes regnskab 2015 at holde i forhold til budgettet?Klik her for at folde ud og læse mere om Opfølgning fra månedsmøderne - Budget 2015 - Hvordan forventes regnskab 2015 at holde i forhold til budgettet?

102. Opstart af budgetlægning 2016-2019Klik her for at folde ud og læse mere om Opstart af budgetlægning 2016-2019

103. Budget 2016 - taksterKlik her for at folde ud og læse mere om Budget 2016 - takster

104. Anlægsproces 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsproces 2016

105. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

106. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

108. Budgetoplæg 2016 ( se også punkt 102)Klik her for at folde ud og læse mere om Budgetoplæg 2016 ( se også punkt 102)