Udvalget for Social Omsorg - Dagsordener og referater 2018-2021

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg
Mødedato: 29. november 2021
Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

118. Orientering om belægningen på Rehab- og Akutcenter Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om belægningen på Rehab- og Akutcenter

119. Status på arbejdet omkring tilbuddet til handicappede med aldersbetingede sygdomme herunder demens Klik her for at folde ud og læse mere om Status på arbejdet omkring tilbuddet til handicappede med aldersbetingede sygdomme herunder demens

120. Orientering om arbejdet med rekruttering og fastholdelse i Social OmsorgKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om arbejdet med rekruttering og fastholdelse i Social Omsorg

121. Godkendelse af Kvalitetsstandarder 2022Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af Kvalitetsstandarder 2022

122. Omgørelsesprocenter 2020 på det sociale områdeKlik her for at folde ud og læse mere om Omgørelsesprocenter 2020 på det sociale område

123. Orientering om udlejning af ældreboliger på almindelige vilkår Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om udlejning af ældreboliger på almindelige vilkår

124. Godkendelse at Skema A for Boligselskaber Domea (afd. 32-53) til renovering, sammenlægning og nedrivning af almene boliger i afdelingenKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse at Skema A for Boligselskaber Domea (afd. 32-53) til renovering, sammenlægning og nedrivning af almene boliger i afdelingen

125. Godkendelse af Sundhedsberedskabsplanen for Social Omsorg Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af Sundhedsberedskabsplanen for Social Omsorg

126. Status på økonomisk genopretning af myndighedsområderneKlik her for at folde ud og læse mere om Status på økonomisk genopretning af myndighedsområderne

127. Månedsopfølgning Oktober 2021Klik her for at folde ud og læse mere om Månedsopfølgning Oktober 2021

128. Konferencer og invitationerKlik her for at folde ud og læse mere om Konferencer og invitationer

129. Punkter til næste mødeKlik her for at folde ud og læse mere om Punkter til næste møde

130. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

131. Digital godkendelse af referatKlik her for at folde ud og læse mere om Digital godkendelse af referat

Kontakt

Kim Rosenkilde

Politik og Udvikling / Politik og Udvikling

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde