Udvalget for Læring - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 3. februar 2014
Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Dagsordenpunkter

5. Dialogmøder i Dagtilbud 2014Klik her for at folde ud og læse mere om Dialogmøder i Dagtilbud 2014

6. Implementering af folkeskolereformenKlik her for at folde ud og læse mere om Implementering af folkeskolereformen

7. Forslag til forlængelse af overgangsordningen for inklusionsfremmende ressourceudlægningsmodel på specialundervisningsområdetKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til forlængelse af overgangsordningen for inklusionsfremmende ressourceudlægningsmodel på specialundervisningsområdet

8. Ansøgninger til Undervisningsministeriet vedrørende forsøg med afgangsprøven 2014 i faget fysik-kemiKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgninger til Undervisningsministeriet vedrørende forsøg med afgangsprøven 2014 i faget fysik-kemi

9. Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsenKlik her for at folde ud og læse mere om Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen

10. Orientering om projekt fleksibel dagpleje.Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om projekt fleksibel dagpleje.

11. Til orientering - åbent mødeKlik her for at folde ud og læse mere om Til orientering - åbent møde

Kontakt

Kim Rosenkilde

Politik og Udvikling / Politik og Udvikling

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde