Udvalget for Læring - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 2. maj 2016
Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

34. Opsamling fra månedsmøderne- marts måned 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Opsamling fra månedsmøderne- marts måned 2016

35. Evaluering af tilbuddene om forældrekurserne PREP og parterapiKlik her for at folde ud og læse mere om Evaluering af tilbuddene om forældrekurserne PREP og parterapi

36. Drøftelse af udkast til HandicappolitikKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af udkast til Handicappolitik

37. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2015 til 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2015 til 2016

38. Potentialepakke Udvalget for LæringKlik her for at folde ud og læse mere om Potentialepakke Udvalget for Læring

39. Til orientering - åbent mødeKlik her for at folde ud og læse mere om Til orientering - åbent møde

Kontakt

Kim Rosenkilde

Borgmestersekretariat / Borgmestersekretariat

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde