Økonomiudvalget - Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Mødedato: 20. juni 2022
Mødested: Mødelokale 4

Dagsordenpunkter

129. Forslag til lokalplan 1178 for boligområde Fejring Enge i Hedensted - Etape 2Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1178 for boligområde Fejring Enge i Hedensted - Etape 2

130. Forslag til takster 2023 for områderne Affald og RotterKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til takster 2023 for områderne Affald og Rotter

131. Fremtidig udvikling af Kildeparken - etaper Klik her for at folde ud og læse mere om Fremtidig udvikling af Kildeparken - etaper

132. Fastsættelse af minimumspriser for Kilde AlleKlik her for at folde ud og læse mere om Fastsættelse af minimumspriser for Kilde Alle

133. Forslag til plan for håndtering af den økonomiske udfordring på området for voksne med handicap. Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til plan for håndtering af den økonomiske udfordring på området for voksne med handicap.

134. Stigende priserKlik her for at folde ud og læse mere om Stigende priser

135. Månedsopfølgning maj 2022Klik her for at folde ud og læse mere om Månedsopfølgning maj 2022

137. Justering af styrelsesvedtægt 2022-2025Klik her for at folde ud og læse mere om Justering af styrelsesvedtægt 2022-2025

138. Revisionsberetning nr. 30 samt endelig behandling af årsregnskab 2021Klik her for at folde ud og læse mere om Revisionsberetning nr. 30 samt endelig behandling af årsregnskab 2021

139. Forhøjelse af låneramme til renovering af svømmehallen i Hedensted CentretKlik her for at folde ud og læse mere om Forhøjelse af låneramme til renovering af svømmehallen i Hedensted Centret

140. Udkast til Kommunalbestyrelsens strategi 2022-2025Klik her for at folde ud og læse mere om Udkast til Kommunalbestyrelsens strategi 2022-2025

143. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

144. Hedensted Kommunes Grønne FondKlik her for at folde ud og læse mere om Hedensted Kommunes Grønne Fond

145. Skema B vedrørende almene boliger på Overholmvej i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Skema B vedrørende almene boliger på Overholmvej i Hedensted

146. Anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag, miljøkonsekvensvurdering ( VVM) og projektledelse af højvandssikringen af JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag, miljøkonsekvensvurdering ( VVM) og projektledelse af højvandssikringen af Juelsminde

147. Godkendelse af strategi for biodiversitetKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af strategi for biodiversitet

148. Tillæg til anlægsbevilling til erhvervsbyggemodning af kildeparken etape 3. HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Tillæg til anlægsbevilling til erhvervsbyggemodning af kildeparken etape 3. Hedensted

149. Principgodkendelse af skovrejsning Hedensted folkeskovKlik her for at folde ud og læse mere om Principgodkendelse af skovrejsning Hedensted folkeskov

150. Etablering af fælles service- og garagefaciliteter for Materielgården, brandvæsen og ambulance i Klakring Klik her for at folde ud og læse mere om Etablering af fælles service- og garagefaciliteter for Materielgården, brandvæsen og ambulance i Klakring

151. Anlægsbevilling for et erhvervsareal på Erhvervsparken i Ølholm, med anlæggelse af fordelingsvej.Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling for et erhvervsareal på Erhvervsparken i Ølholm, med anlæggelse af fordelingsvej.

152. Naturgenopretning i Åstup Kær - EU LIFE Bioscape projektKlik her for at folde ud og læse mere om Naturgenopretning i Åstup Kær - EU LIFE Bioscape projekt

153. Opstilling af hurtigladere til elbilerKlik her for at folde ud og læse mere om Opstilling af hurtigladere til elbiler

154. Hedensted Kommunes høringssvar til Midttrafik ang. flextrafikKlik her for at folde ud og læse mere om Hedensted Kommunes høringssvar til Midttrafik ang. flextrafik

155. Varmekonverteringer i de kommunale ejendomme væk fra gas. Klik her for at folde ud og læse mere om Varmekonverteringer i de kommunale ejendomme væk fra gas.

156. Ændring af visitationsregler med henblik på opfyldelse af pasningsgarantiKlik her for at folde ud og læse mere om Ændring af visitationsregler med henblik på opfyldelse af pasningsgaranti

157. Etablering af et særligt kommunalt grundskoletilbud for børn, der er fordrevet fra UkraineKlik her for at folde ud og læse mere om Etablering af et særligt kommunalt grundskoletilbud for børn, der er fordrevet fra Ukraine

158. Oprettelse af skolepatrulje ved Hedensted Skole Klik her for at folde ud og læse mere om Oprettelse af skolepatrulje ved Hedensted Skole

159. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark

Kontakt

Kim Rosenkilde

Politik og Udvikling / Politik og Udvikling

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde