Seniorrådet - Dagsordener og referater

Udvalg: Seniorrådet 2022-2025
Mødedato: 14. marts 2022
Mødested: Mødelokale 2, Hedensted Rådhus, Niels Espesvej 8, 8722 Hedensted

Dagsordenpunkter

1. Orientering om brugen af iPads som arbejdsredskab i forbindelse med arbejdet i Seniorrådet ved Kim RosenkildeKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om brugen af iPads som arbejdsredskab i forbindelse med arbejdet i Seniorrådet ved Kim Rosenkilde

2. Godkendelse af dagsordenKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af referatKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af referat

4. Præsentation af Senior Pleje ved Rikke te Pas - chef for Senior PlejehjemKlik her for at folde ud og læse mere om Præsentation af Senior Pleje ved Rikke te Pas - chef for Senior Plejehjem

5. Nyt fra Social Omsorg ved Rikke te Pas, chef for Senior PlejehjemKlik her for at folde ud og læse mere om Nyt fra Social Omsorg ved Rikke te Pas, chef for Senior Plejehjem

6. Bordet rundt - yderligere spørgsmål til chefen for Senior PlejehjemKlik her for at folde ud og læse mere om Bordet rundt - yderligere spørgsmål til chefen for Senior Plejehjem

7. Drøftelse - Seniorrådets tilknytning til plejehjemmeneKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse - Seniorrådets tilknytning til plejehjemmene

8. Orientering ved formand og næstformandKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering ved formand og næstformand

9. Drøftelse af mulige ændringer til Seniorrådets forretningsordenKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af mulige ændringer til Seniorrådets forretningsorden

10. Drøftelse - dialogmøde med Udvalget for Social OmsorgKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse - dialogmøde med Udvalget for Social Omsorg

11. Orientering om Seniorrådets dagKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om Seniorrådets dag

12. Nyt fra Danske ÆldrerådKlik her for at folde ud og læse mere om Nyt fra Danske Ældreråd

13. Punkter til næste mødeKlik her for at folde ud og læse mere om Punkter til næste møde

14. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

15. Evaluering af mødetKlik her for at folde ud og læse mere om Evaluering af mødet

17. Orientering om tilsynsrapport for Senior Plejehjem 2021Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om tilsynsrapport for Senior Plejehjem 2021

18. Godkendelse af udkast til vedtægter for Seniorrådet Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af udkast til vedtægter for Seniorrådet