Teknisk område

Følgende er udpeget til diverse bestyrelser mv. indenfor det tekniske område.

MOTAS

Steen Christensen ( medlem)
Ove Kjærskov Nielsen ( suppleant)

AFLD

Steen Christensen (medlem)
Jacob Ejs (suppleant)

Energnist

Steen Christensen (medlem)
Jeppe Mouritsen (Suppleant)

Gudenåkommiteen

Lene Tingleff (medlem)
Jeppe Mouritsen (suppleant)

Søkjærs bestyrelse

Lars Poulsen
Ove Kjærskov Nielsen

Vandoplandsstyregrupper

Jeppe Mouritsen ( Horsens og Vejle Fjord og lillebælt Jylland)
Lene Tingleff (Randers Fjord)