Hjemmeværnets distriktsudvalg

I forhold til hjemmeværnet er landet opdelt i et antal distriktsområder, for hvilke der oprettes distriktsudvalg.

Udvalgene træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.
Distriktsudvalgene består af en formand og 4-10 medlemmer, der udpeges for 4 år af gangen. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de andre medlemmer efter  indtilling fra landets kommunalbestyrelser/Byråd. Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget.

Torben Hansen er udpeget hertil af Byrådet i Hedensted Kommune.

E-mail: torben8723@yahoo.dk

Mobilnummer: 40 87 05 66