Bevillingsnævn

Byrådet har nedsat et bevillingsnævn 28. februar 2018.

Byrådet kan nedsætte et bevillingsnævn til at træffe afgørelser, der efter restaurationsloven er henlagt til Byrådet. Bevillingsnævnet består af en repræsentant fra politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem og op til 6 andre medlemmer.

Byrådet nedsatte på sit møde 28. februar 2018 et bevillingsnævn i Hedensted kommune.

Bevillingsnævnet består af følgende personer:

En repræsentant fra politiet
En brancherepræsentant
Kasper Glyngø (Formand)
Birgit Jakobsen
Lars Bro
Jacob Ejs
Hans kr. Skibby