Midlertidigt ophold

Tilbuddet er til dig, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og passes af en ægtefælle eller nær pårørende. Tilbuddet er også til dig, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der i en periode har et særligt behov for træning, støtte, omsorg og pleje eller vurdering.
Bænk på en bro ved en sø

Formålet med et midlertidigt ophold

At du får den nødvendige støtte i en kortvarig og tidsbegrænset periode til at du kan genvinde eller vedligeholde dit fysiske og/eller psykiske funktionsniveau.

Midlertidigt ophold er en naturalydelse. Det betyder, at du ikke har mulighed for selv at vælge det midlertidige opholdssted, idet det er Hedensted Komme, der bestemmer, i hvilke tilbud der kan tilbydes midlertidig ophold.

Hvad koster et midlertidigt ophold?

Du vil i forbindelse med dit midlertidige ophold blive opkrævet en egenbetaling for kost.
Du skal ligeledes selv sørge for transport til det midlertidige ophold.

Du kan læse mere om de forskellige opholdstyper, som tilbydes i pjecen "Midlertidigt ophold".
Du kan også finde pjecen under boksen ’Læs mere’.