Det fælles landdistriktsråd - Dagsordener og referater

Udvalg: Det fælles Landdistriktsråd
Mødedato: 28. september 2023
Mødested: Administrationshuset Tørring, Stationsparken 1, 7160 Tørring

Dagsordenpunkter

1. Godkendelse af dagsordenKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referatKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af referat

3. Orientering om flextrafik og markedsføringstiltagKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om flextrafik og markedsføringstiltag

4. Puljemidler på landdistriktsområdetKlik her for at folde ud og læse mere om Puljemidler på landdistriktsområdet

5. Revidering af borgerbudgetteringKlik her for at folde ud og læse mere om Revidering af borgerbudgettering

6. Oplæg til ny tilskudsordning til lokalråd med drift af hjemmesideKlik her for at folde ud og læse mere om Oplæg til ny tilskudsordning til lokalråd med drift af hjemmeside

7. Ny tilskudsordning til mindre vedligholdelses- og driftsopgaverKlik her for at folde ud og læse mere om Ny tilskudsordning til mindre vedligholdelses- og driftsopgaver

8. Brug af padeltennisbaner med tilskud fra LanddistriktsrådetKlik her for at folde ud og læse mere om Brug af padeltennisbaner med tilskud fra Landdistriktsrådet

9. FormidlingKlik her for at folde ud og læse mere om Formidling

10. ÅrshjulKlik her for at folde ud og læse mere om Årshjul

11. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering