Det fælles landdistriktsråd - Dagsordener og referater

Udvalg: Det fælles Landdistriktsråd
Mødedato: 21. juni 2022
Mødested: Hjarnø Forsamlingshus

Dagsordenpunkter

1. Godkendelse af dagsordenKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referatKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af referat

3. Orientering om proces vedr. brugsretsaftaler for kommunale grunde med legepladserKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om proces vedr. brugsretsaftaler for kommunale grunde med legepladser

4. Orientering om midler på landdistriktsområdetKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om midler på landdistriktsområdet

5. Henvendelse vedr. tilskud til LAG småøerneKlik her for at folde ud og læse mere om Henvendelse vedr. tilskud til LAG småøerne

6. Kulturpuljen - Ansøgning om Underskudsgaranti fra Hjortsvang Museum til musikarrangemenger på museetKlik her for at folde ud og læse mere om Kulturpuljen - Ansøgning om Underskudsgaranti fra Hjortsvang Museum til musikarrangemenger på museet

7. Ansøgning til Kulturpuljen om enkeltstående arrangement fra Rask Mølle og omegns IdrætsforeningKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning til Kulturpuljen om enkeltstående arrangement fra Rask Mølle og omegns Idrætsforening

8. Ansøgning fra Flemming Borgerforening og Lokalråd om tilskud til en basketballkurvKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning fra Flemming Borgerforening og Lokalråd om tilskud til en basketballkurv

9. Ansøgning om tilskud til biodiversitetsprojekt i DaugårdKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning om tilskud til biodiversitetsprojekt i Daugård

10. Ansøgning fra Stouby Lokalråd om tilskud til ny broKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning fra Stouby Lokalråd om tilskud til ny bro

11. Kulturpuljen 2023-2024Klik her for at folde ud og læse mere om Kulturpuljen 2023-2024

12. Opsamling på fællesmøde mellem udvalg og landdistriktsrådKlik her for at folde ud og læse mere om Opsamling på fællesmøde mellem udvalg og landdistriktsråd

13. Henvendelse om tilskud til styregrupper i forbindelse med etablering af varmeforsyningKlik her for at folde ud og læse mere om Henvendelse om tilskud til styregrupper i forbindelse med etablering af varmeforsyning

14. ÅrshjulKlik her for at folde ud og læse mere om Årshjul

15. FormidlingKlik her for at folde ud og læse mere om Formidling

16. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

17. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt