Er du EU-borger?

Hvis du er EU-borger med fast bopæl i Danmark, og du ønsker at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, skal du ansøge om det.
Europa-parlaments flag

Som EU-borger med fast bopæl i Danmark kan du stemme til EP-valget i Danmark, hvis du på valgdagen er fyldt 18 år. Bopælskravet anses for opfyldt, hvis du er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR).

For at kunne stemme til EP-valget i Danmark skal du først optages på valglisten. Det er frivilligt, om du ønsker at stemme til valget i Danmark og dermed, om du ønsker at blive optaget på valglisten.

Hvis du tidligere er blevet optaget på valglisten, er du automatisk optaget på valglisten i Danmark, og du skal derfor ikke foretage dig noget, hvis du ønsker at stemme til EP-valget i Danmark.

Ansøgningsskema
Hvis du ønsker at stemme til EP-valget i Danmark, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til den kommune, hvor du bor. Her finder du ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen er senest den 6. maj 2024.

Du kan aflevere eller sende dit ansøgningsskema til:

Hedensted Kommune
Borgerservice
Niels Espes Vej 8
8722  Hedensted