Om Seniorrådet

Seniorrådet er bindeled mellem de ældre borgere og politikerne.
To personer i tillidsfuldt samarbejde

Seniorrådet er Hedensted Kommunes overordnede ældrepolitiske råd, som er bindeleddet mellem de ældre borgere og politikerne. Seniorrådet skal høres i alle sager, der vedrører ældreområdet. Det kan f.eks. være budgetter, pleje- og aktivitetscentre, boliger, træning, bustrafik, hjemmehjælp og miljøforhold.

Til Seniorrådet blev der valgt 9 medlemmer og nogle suppleanter. Seniorrådet vælges for en 4-årig periode, denne gang fra den 1. januar 2022 – 31. december 2025.