Valgresultater KV2021

Se valgresultatet af Kommunal- og Regionsrådsvalget den 16. november 2021.
Optælling af stemmer

Resultat af Kommunalvalget

På linket nedenfor kan du se det endelige resultat af Kommunalvalget opgjort med både listestemmer og personlige stemmer:

Resultat af Kommunalvalget

Du kan se, hvor mange personlige stemmer de enkelte kandidater fik ved at klikke på liste-navnet (partiet). Så får du en liste over alle de opstillede kandidater og deres personlige stemmetal.

Den nye Kommunalbestyrelse

På linket nedenfor kan du se navnene på de 27 medlemmer i den nye Kommunalbestyrelse:

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen afholdte sit konstituerende møde den 1. december 2021, hvor borgmester og viceborgmester for den kommende valgperiode blev valgt.

De enkelte udvalg konstituerer sig efterfølgende og vælger formænd på de første møder i udvalgene.

Resultat af Regionsrådsvalget

På linket nedenfor kan du se det endelige resultat af Regionsrådsvalget i Hedensted Kommune opgjort med både listestemmer og personlige stemmer:

Resultat af Regionsrådsvalget i Hedensted Kommune