Affald til deponering

Affald, der hverken kan genbruges eller forbrændes skal deponeres.
Affaldsbunke

Deponeringsegnet affald skal afleveres til omlastning på AFLD Fasterholt, Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning, før det transporteres til deponi.

De nærmere detaljer om aflevering af affaldet f.eks. emballering, skal aftales direkte med AFLD. AFLD kan kontaktes på 97 37 33 77.