Håndtering af affald

Din virksomhed skal håndtere affaldet på forskellige måder.
Affaldsbunke

Alle virksomheder skal affaldssortere det erhvervsaffald, virksomheden genererer. Virksomheden er selv ansvarlig for at indgå en aftale med en godkendt aftager.

Virksomhederne skal også sortere sit husholdningslignende erhvervsaffald, kendt som ”de ti fraktioner”.

Læs mere om de forskellige krav til affaldssorteringen og din virksomheds muligheder nedenfor. Her kan du også se, hvem der må aftage din virksomheds affald.

Kontakt

Affald

Tlf.: 79755680

Send e-mail til Affald