‹ Tilbage

Ejendomsskattebilletten får nyt navn og indhold

Som en del af de nye boligskatteregler overgår opkrævning og administration af ejendomsskat (grundskyld) fra 1. januar 2024 til SKAT og bliver indregnet i din forskudsopgørelse og årsopgørelse – på samme måde som ejendomsværdiskat.
Ejendomsskat


Du kan læse mere på SKAT´s hjemmeside:

Overblik: De nye boligskatteregler (vurderingsportalen.dk)

Hedensted Kommune opkræver stadig bidrag i form af miljøafgift, renovation, rottebekæmpelse, skorstensfejer og kystsikring.

Rottebekæmpelsesgebyret har også ændret beregningsmodel og vil fremadrettet blive opkrævet på baggrund af ejendommes bebygget areal, som kommunen har adgang til via BBR-registret - taksten pr. m² er 50 øre.