Dagsordener og referater

Udvalg: Kommunalbestyrelsen 2022-2025
Mødedato: 29. juni 2022
Mødested: Rådhussalen Juelsminde Rådhus

Dagsordenpunkter

105. Justering af styrelsesvedtægt 2022-2025Klik her for at folde ud og læse mere om Justering af styrelsesvedtægt 2022-2025

106. Revisionsberetning nr. 30 samt endelig behandling af årsregnskab 2021Klik her for at folde ud og læse mere om Revisionsberetning nr. 30 samt endelig behandling af årsregnskab 2021

107. Udkast til Kommunalbestyrelsens strategi 2022-2025Klik her for at folde ud og læse mere om Udkast til Kommunalbestyrelsens strategi 2022-2025

108. Fastsættelse af minimumspriser for Kilde AlleKlik her for at folde ud og læse mere om Fastsættelse af minimumspriser for Kilde Alle

109. Forhøjelse af låneramme til renovering af svømmehallen i Hedensted CentretKlik her for at folde ud og læse mere om Forhøjelse af låneramme til renovering af svømmehallen i Hedensted Centret

110. Opstilling af hurtigladere til elbilerKlik her for at folde ud og læse mere om Opstilling af hurtigladere til elbiler

111. Varmekonverteringer i de kommunale ejendomme væk fra gas. Klik her for at folde ud og læse mere om Varmekonverteringer i de kommunale ejendomme væk fra gas.

112. Ændring af visitationsregler med henblik på opfyldelse af pasningsgarantiKlik her for at folde ud og læse mere om Ændring af visitationsregler med henblik på opfyldelse af pasningsgaranti

113. Forslag til plan for håndtering af den økonomiske udfordring på området for voksne med handicap. Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til plan for håndtering af den økonomiske udfordring på området for voksne med handicap.

114. Fremtidig udvikling af Kildeparken - etaper Klik her for at folde ud og læse mere om Fremtidig udvikling af Kildeparken - etaper

115. Godkendelse af strategi for biodiversitetKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af strategi for biodiversitet

116. Principgodkendelse af skovrejsning Hedensted folkeskovKlik her for at folde ud og læse mere om Principgodkendelse af skovrejsning Hedensted folkeskov

117. Tillæg til anlægsbevilling til erhvervsbyggemodning af kildeparken etape 3. HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Tillæg til anlægsbevilling til erhvervsbyggemodning af kildeparken etape 3. Hedensted

118. Anlægsbevilling for et erhvervsareal på Erhvervsparken i Ølholm, med anlæggelse af fordelingsvej.Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling for et erhvervsareal på Erhvervsparken i Ølholm, med anlæggelse af fordelingsvej.

119. Naturgenopretning i Åstup Kær - EU LIFE Bioscape projektKlik her for at folde ud og læse mere om Naturgenopretning i Åstup Kær - EU LIFE Bioscape projekt

120. Hedensted Kommunes Grønne FondKlik her for at folde ud og læse mere om Hedensted Kommunes Grønne Fond

121. Anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag, miljøkonsekvensvurdering ( VVM) og projektledelse af højvandssikringen af JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag, miljøkonsekvensvurdering ( VVM) og projektledelse af højvandssikringen af Juelsminde

122. Drøftelse- Retningslinjer for digital skiltning-SFKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse- Retningslinjer for digital skiltning-SF

123. Henvendelse til Folketinget vedr. det specialiserede område- KDKlik her for at folde ud og læse mere om Henvendelse til Folketinget vedr. det specialiserede område- KD

124. F: Forslag til lokalplan 1178 for boligområde Fejring Enge i Hedensted - Etape 2Klik her for at folde ud og læse mere om F: Forslag til lokalplan 1178 for boligområde Fejring Enge i Hedensted - Etape 2

125. F: Månedsopfølgning maj 2022Klik her for at folde ud og læse mere om F: Månedsopfølgning maj 2022

126. F: Skema B vedrørende almene boliger på Overholmvej i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om F: Skema B vedrørende almene boliger på Overholmvej i Hedensted

127. F: Etablering af fælles service- og garagefaciliteter for Materielgården, brandvæsen og ambulance i Klakring Klik her for at folde ud og læse mere om F: Etablering af fælles service- og garagefaciliteter for Materielgården, brandvæsen og ambulance i Klakring

128. F: Hedensted Kommunes høringssvar til Midttrafik ang. flextrafikKlik her for at folde ud og læse mere om F: Hedensted Kommunes høringssvar til Midttrafik ang. flextrafik

129. F: Etablering af et særligt kommunalt grundskoletilbud for børn, der er fordrevet fra UkraineKlik her for at folde ud og læse mere om F: Etablering af et særligt kommunalt grundskoletilbud for børn, der er fordrevet fra Ukraine

130. F: Oprettelse af skolepatrulje ved Hedensted Skole Klik her for at folde ud og læse mere om F: Oprettelse af skolepatrulje ved Hedensted Skole

131. Lukket punkt: Anmodning om afdragsfrihedKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket punkt: Anmodning om afdragsfrihed

132. Lukket punkt: AnsættelsessagKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket punkt: Ansættelsessag

133. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark