Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Fælleskab 2022-2025
Mødedato: 6. december 2022
Mødested: Tørring

Dagsordenpunkter

120. Fordeling af §18-midler for 2023Klik her for at folde ud og læse mere om Fordeling af §18-midler for 2023

121. Ny grundfortælling og strategisk forandringsproces for bibliotekerneKlik her for at folde ud og læse mere om Ny grundfortælling og strategisk forandringsproces for bibliotekerne

122. Evaluering af lokalkontaktordningenKlik her for at folde ud og læse mere om Evaluering af lokalkontaktordningen

123. Budgetreduktion lokaletilskud 2023 - 2026Klik her for at folde ud og læse mere om Budgetreduktion lokaletilskud 2023 - 2026

124. Godkendelse af driftaftale med Hjarnø FærgefartKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af driftaftale med Hjarnø Færgefart

125. Orientering om plan for udskiftning af diesel- og benzindrevne køretøjer i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om plan for udskiftning af diesel- og benzindrevne køretøjer i Hedensted Kommune

126. Orientering om Region Midtjyllands forslag til besparelser på den regionale kollektive trafik.Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om Region Midtjyllands forslag til besparelser på den regionale kollektive trafik.

127. Projekt Gudenåstien - medfinansiering til fondsmidlerKlik her for at folde ud og læse mere om Projekt Gudenåstien - medfinansiering til fondsmidler

128. Udpegning af repræsentant til kapacitetsudvalget i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Udpegning af repræsentant til kapacitetsudvalget i Hedensted Kommune

129. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

130. Månedsopfølgning oktober 2022Klik her for at folde ud og læse mere om Månedsopfølgning oktober 2022

131. Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignendeKlik her for at folde ud og læse mere om Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignende

132. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

133. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark