Kildevældet Plejehjem

Kildevældet Plejehjem er omgivet af den smukke gamle sygehuspark.

Generelt for kommunens plejehjem og bofællesskaber

Vi følger nu den nationale anbefaling om at ”lukke” alle plejecentre og bofællesskaber. Pårørende har derfor ingen adgang. Vi har stor forståelse for den frustration, det kan skabe, men lige nu er den største omsorg, man kan vise, at holde sig væk. Det kan virke paradoksalt, men det er den bedste måde at beskytte de ældre og svage mod smitte. Det helt fantastisk med det dejlige vejr og vi gør alt hvad vi kan for at gå tur med beboerne i haven omkring plejehjemmet.


Mulighed for kontakt til beboer via IPADS:

Da vores plejehjem på nuværende tidspunkt ikke er åbne for besøgende på grund af smitterisikoen for Coronavirus, er der mulighed for, at borgere og pårørende kan skype eller facetime sammen.

Jævnfør pressemeddelelsen udsendt fredag den 27. marts 2020, iværksætter Social Omsorg et nyt tiltag omkring brug af iPads til, at bryde isolation for borgerne i bofællesskaber og på plejehjem.

Se nedenfor hvordan du kan komme i kontakt med din pårørende på Kildevældet Plejehjem:

  • Der er en IPad for hver 24-38 beboer.
  • Det er aktivitetsmedarbejdere/eventmedarbejdere, der står for den daglige drift af IPad.
  • Der er flere tidsrum, hvor pårørende kan benytte sig af muligheden for at kontakte den enkelte beboer via IPad.
  • Hvis der er frafald af aktivitetsmedarbejdere/eventmedarbejdere til sygdom eller andet, kan man ikke forvente at det øvrige plejepersonale tager over på opgaven.

Mulighed for kontakt på Kildevældet:

HUS C

  • Mandag og onsdag mellem kl 10.00 og 11.30
  • Onsdag mellem kl 14.30 og 16.00 

HUS D

  • Tirsdag og torsdag mellem kl 10.00 og 11.30
  • Torsdag mellem kl 14.30 og 17.30

Samtalerne skal være af overskuelig længde, hvis der bliver meget efterspørgsel på samtalerne, så skal man som pårørende være indstillet på at begrænsningen kan lyde på 5-10 minutter af gangen hos den enkelte beboer.

 

Navnet Kildevældet stammer fra en kilde, som havde sit udløb på grunden og som ved opførelsen af det gamle sygehus, blev brugt til at forsyne sygehuset med vand. Kilden er nu drænet, men løber fortsat under Kildevældet Plejehjem.