Social Omsorg

Kerneområdet Social Omsorg har som formål at bidrage til et godt liv for de mennesker, der på grund af alderdom, handicap eller andre begrænsninger hverken er på arbejdsmarkedet eller i det almindelige pasnings- eller undervisningssystem. Det enkelte menneske skal have rådgivning, støtte og omsorg, der gør, at han eller hun løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv.

Kerneområdet Social Omsorg omfatter følgende afdelinger:

Stab og Udvikling

Leder: Hanne Runge Graversen
M: 24 63 23 09

Afdelingens mail-adresse: 
staben.social-omsorg@hedensted.dk

Senior Plejehjem

Chef: Rikke Slot te Pas
M: 20 47 86 37

Afdelingens mail-adresse: 
socialomsorg@hedensted.dk

Sundhed, Rehab og Pleje

Chef: Christina Bjerking
M: 20 58 54 99

Afdelingens mail-adresse: 
socialomsorg@hedensted.dk

Velfærdsrådgivningen

Chef: Jenny Groth Bjerking
M: 23 83 73 56

Afdelingens mail-adresse: 
velfaerdsraadgivningen@hedensted.dk

Voksenhandicap

Chef: Heidi Lindberg Jensen
M: 29 33 64 28

Afdelingens mail-adresse: 
voksenhandicap.administration@hedensted.dk