Social Omsorg

Kerneområdet Social Omsorg har som formål at bidrage til et godt liv for de mennesker, der på grund af alderdom, handicap eller andre begrænsninger hverken er på arbejdsmarkedet eller i det almindelige pasnings- eller undervisningssystem. Det enkelte menneske skal have rådgivning, støtte og omsorg, der gør, at han eller hun løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv.

Stab og Udvikling

Leder: Hanne Runge Graversen
M: 24 63 23 09

Senior Plejehjem

Leder: Rikke Slot te Pas
M: 20 47 86 37

Sundhed, Rehab og Pleje

Leder: Christina Bjerking
M: 20 58 54 99

Velfærdsrådgivningen

Leder: Jenny Groth Bjerking
M: 23 83 73 56

Voksenhandicap

Leder: Heidi Lindberg Jensen
M: 29 33 64 28

Kontakt

Social Omsorg

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Social Omsorg