Social Omsorg

Kerneområdet Social Omsorg har som formål at bidrage til et godt liv for de mennesker, der på grund af alderdom, handicap eller andre begrænsninger hverken er på arbejdsmarkedet eller i det almindelige pasnings- eller undervisningssystem. Det enkelte menneske skal have rådgivning, støtte og omsorg, der gør, at han eller hun løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv.

Staben

Leder: Hanne Runge Graversen
M: 24 63 23 09

Senior

Leder: Pernille Wiinblad Jensen
M: 20 47 86 37

Sundhed

Leder: Christina Bjerking
M: 20 58 54 99

Velfærdsrådgivningen

Leder: Jenny Groth Bjerking
M: 23 83 73 56

Voksenhandicap

Leder: Heidi Lindberg Jensen
M: 29 33 64 28