Ældre- og handicapbolig

Her kan du få information om ansøgning og tildeling af en ældrebolig

Ønsker du at søge en ældre- og handicapbolig, skal du kontakte Velfærdsrådgivningen.

Du kan få en ældre- og handicapbolig, hvis:

  • Du har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og boligskiftet vil kunne styrke din egenomsorg og i væsentlig grad bedre din samlede situation (dette er uanset alder, eksempelvis også unge borgere med et handicap)
  • Du har et særligt behov for sådan en bolig
  • Boligskiftet kan medvirke til, at du kan modtage den nødvendige pleje

Der kan som udgangspunkt ikke bevilges en ældre- og handicapbolig, hvis boligbehovet kan dækkes i en almindelig bolig og du kan ikke visiteres til en ældre- og handicapbolig, hvis du ikke har et aktuelt behov.

Du skal senest overtage boligen inden for én måned efter du har modtaget tilbuddet om en bolig.

Har du særlige ønsker i forhold til geografi, er det vigtigt du fortæller Velfærdsrådgivningen dette.

Husleje og indskud

  • Du skal betale husleje til boligselskabet efter lejelovens bestemmelser
  • Du kan søge boliglån til indskud hos borgerservice.
  • Du kan søge om boligstøtte og varmetillæg via www.borger.dk. Du kan ringe til Udbetaling Danmark på tlf.: 70 11 12 13 og få hjælp til at søge digitalt, hvis du ikke selv er i stand til at bruge digitale selvbetjeningsløsninger.

Du kan læse mere i informationsboksen.