Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg
Mødedato: 9. august 2021
Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

67. Orientering om årsrapport 2021 for utilsigtede hændelser (UTH) Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om årsrapport 2021 for utilsigtede hændelser (UTH)

68. Godkendelse af Sundhedspolitik Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af Sundhedspolitik

69. Godkendelse af udviklingsplan til anbefalinger i handicapundersøgelse Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af udviklingsplan til anbefalinger i handicapundersøgelse

70. Anlægsbevilling til etablering af vindfang og cykelskur ved Sundhedshuset, Løsning Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til etablering af vindfang og cykelskur ved Sundhedshuset, Løsning

71. Drøftelse af budgetønsker 2022 fra Seniorråd og HandicaprådKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af budgetønsker 2022 fra Seniorråd og Handicapråd

72. Dialogmøder med Seniorrådet, Handicaprådet og OmrådeMEDKlik her for at folde ud og læse mere om Dialogmøder med Seniorrådet, Handicaprådet og OmrådeMED

73. Drøftelse af udfordringer og tendenser i tiden Klik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af udfordringer og tendenser i tiden

74. Månedsopfølgning juni 2021Klik her for at folde ud og læse mere om Månedsopfølgning juni 2021

75. Forberedelse til Byrådets drøftelser af Budgetforslag 2022-2025Klik her for at folde ud og læse mere om Forberedelse til Byrådets drøftelser af Budgetforslag 2022-2025

76. Opfølgning på brevkommunikation -digital post op til weekenden.Klik her for at folde ud og læse mere om Opfølgning på brevkommunikation -digital post op til weekenden.

77. Punkter til næste mødeKlik her for at folde ud og læse mere om Punkter til næste møde

78. Konferencer og invitationerKlik her for at folde ud og læse mere om Konferencer og invitationer

79. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

80. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

81. Digital godkendelse af referatKlik her for at folde ud og læse mere om Digital godkendelse af referat